Odločanje

Zakaj je odločanje na vodstvenih položajih pomembno?

Odlašanje sprejemanja odločitev lahko vodi v:

– Izgubo zaupanja zaposlenih v vodstvo.
– Izgubo motivacije in zmanjšanje produktivnosti.
– Konflikte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *