Perfekcionizem

Perfekcinizem

Perfekcionizem se v naši družbi spodbuja.

Všeč so nam delavci, ki delajo trdo, stvari dokončajo in se osredotočajo na podrobnosti.

Perfekcionist pa se lahko počuti slabo. Spremljajo ga lahko občutki nevrednosti ali manjvrednosti.

Spodbujati bi morali kulturo, kjer so napake dovoljene.

Kako pa vi spodbujate kulturo, kjer je ok delati napake?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *