Situacijsko vodenje

Ljudje smo različni, izhajamo iz različnih okolij, imamo različne izkušnje … vse to pripomore k edinstvenemu koktejlu izzivov.

Pa vendar lahko najdemo podobnosti.

Poznate situacijsko vodenje?

Avtorja sta Hersey in Blanchard. Situacijsko vodenje sta predstavila kot sistem 4 različnih stilov vodenja, ki jih vodja uporablja v različnih situacijah.

Ti stili so (v angleščini): “directing”, “coaching”, “supporting” in “delegeting”.

“Directing”: podrejeni nima kompeten,c ali jih ima malo in ima nizko motivacijo za opravljanje dela, zato potrebuje veliko vodenja.

“Coaching”: podrejeni ima še vedno malo kompetenc, motivacija pa je na nekoliko višjem nivoju. Tukaj pride v poštev vodenje z vprašanji.

“Supporting”: podrejeni ima ustezne sposobnosti, vendar na nekaterih področjih še vedno zmanjka motivacije ali samozavesti za opravljanje nalog, zato ga vodja podpira in skrbi za razvoj.

“Delegating”: zaposleni ima dobre sposobnosti in visoko motivacijo, zato lahko vodja zgolj delegira naloge.

Stili vodenja se lahko skozi čas spremenijo in prilagodijo na situacijo oziroma nalogo.

Čeprav velikokrat poudarjamo kako pomembne so coaching veščine, in čeprav sem še vedno mnenja, da je coaching zelo primeren način vodenja, je potrebno premisliti kakšen način vodenja potrebujejo naši zaposleni v dani situaciji v določenem časovnem okvirju.

Spoznala pa sem, da ima veliko vodij težave z delegiranjem in zato sem za vas pripravila vprašalnik, kjer lahko ugotovite, ali je to težava tudi pri vas. Najdete ga na povezavi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *