Delavnice

Predavam in vodim delavnice o različnih psiholoških temah. 

Trajajo lahko od 4 do 8 ur na dan. Pripravim tudi večdnevne delavnice. 

Moj način dela je zelo delavniški, kar pomeni, da pripravim dogodek v katerem udeleženci aktivno sodelujejo.

Pripravim tudi “custom made” delavnice, kar pomeni, da jih priredim vašim potrebam.

Delavnice pripravim in izpeljem tudi v angleškem jeziku. 

Kontaktirajte me in vam pošljem ponudbo. Tudi za dodatne informacije sem vam na voljo. 

Teme delavnic

Izgorelost je eden od razlogov, zakaj vse več zaposlenih odsotnih iz delovnega mesta, so neučinkoviti in nemotivirani ali celo zapustijo podjetje. Na delavnici bomo spoznali, kaj je izgorelost, zakaj nastane, nato pa bomo z vajami in samorefleksijo izdelali načrt okrevanja, z namenom preprečevanja izgorelosti v prihodnosti.

Delavnica je primerna za vse zaposlene.

Delegiranje je pomemben del vodenja. Iz različnih razlogov vodje ne vedo kako bi delegiranje uporabili pri vodenju. Na delavnici bomo spoznali zakaj je delegiranje pomembno, kateri so razlogi za odsotnost delegiranja, in nato z vajami naredili načrt učinkovitega delegiranja.

Delavnica je primerna za vodje, direktorje in managerje oziroma za posameznike, ki vodijo ekipe in imajo pod seboj zaposlene.

Ko v podjetju ni zaupanja, se zaposleni ne počutijo varno. Brez občutka varnosti se osredotočajo nase in ne prispevajo k dobrim delovnim odnosom in produktivnosti podjetja. Zaupanje je temelj za vzpostavitev dobre delovne ekipe, ki bo skrbela tudi za dobre delovne rezultate. Na delavnici se bodo udeleženci naučili kako med seboj zgraditi boljše zaupanje, se naučili komunicirati in negovati odnose v prihodnosti.

Delavnica je primerna za ekipe, ki:

  • delajo hibridno (v pisarni in od doma);
  • se ne poznajo dobro;
  • delajo na različnih lokacijah;
  • so na novo sestavljene;
  • imajo med seboj nizko stopnjo zaupanja.

Čeprav smo velikokrat prepričani, da vemo dajati pohvalo in kritiko, odnosi na delovnem mestu velikokrat kažejo nasprotno. Ko spoznamo osnove kako to pravilno narediti, bomo lahko izboljšali osebne odnose in zagotovili, da bodo naši zaposleni zadovoljnejši.

Delavnica je primerna za vse zaposlene.

Produktivnost se zelo pogosto povezuje z organizacijo časa. Udeleženci na delavnici spoznajo praktične metode za boljšo organiziranost na delovnem mestu. Ob upoštevanju navodil po zaključeni delavnici, lahko udeleženci pridobijo najmanj 1 uro produktivnega časa na dan.

Delavnica je primerna za vse zaposlene.

Zelo pogost razlog za slabo zaposlovanje je neskladje med vrednotami podjetja in vrednotami zaposlenega. Vendar to ni edini razlog. Kateri so ti razlogi in kako zagotoviti, da bo podjetje zaposlilo primernega kandidata bomo spoznali na delavnici o zaposlovanju. Govorili bomo tudi o onboardingu in offboardingu kot pomembnem delu zaposlitvene higiene v podjetjih.

Primerno za vodje in kadrovske službe, ki zaposlujejo in pa predvsem hitro rastoča podjetja.

Prevladujoča miselnost v naši družbi je: da se novih stvari ne moremo naučiti, da je inteligenca nekaj s čimer se rodimo in se ne da več razvijati, da so nekateri ljudje talentirani, ker so to imeli že ob rojstvu. Temu rečemo fiksna miselnost. Nasprotje temu je miselnost rasti, kjer verjamemo, da lahko do uspeha pridemo z delom in trudom.

Na delavnici bomo spoznali kaj je miselnost rasti, kakšne so razlike v primerjavi z fiksno miselnostjo. Z vajami bomo miselnost rasti utrdili in se poskušali naučili, da nikoli ni prepozno, da osvojimo novo znanje, spretnosti, sposobnosti …

Delavnica je primerna, ko se v ekipah dogajajo spremembe: prihod novega člana ali uveljavljanje novih načinov dela (kot je npr. agilno vodenje).

Pripovedovanje zgodb pomaga in gradi odnose. Nagovori levo in desno polovico naših možganov.

Podjetniki, vodje, managerji … imajo ogromno izkušenj in znanja, ki bi ga lahko predali naprej, vendar ne vedo kako. Kako uspešno predajati znanje skozi storytelling se bomo naučili na delavnici.

Delavnica je primerna za vodje, managerje, direktorje … za vodstveni kader.

Tim je manjše število ljudi, ki si deli skupen cilj in odgovornost za dosego le-tega. Za dobro vseh, člani ekipe dajo prednost skupnemu cilju, pred lastnimi potrebami.

Najprej moramo poskrbeti, da si člani ekipe zaupajo, nato da znajo dobro komunicirati. Čutiti morajo pripadnost ekipi ali podjetju in odgovornost za svoja dejanja in postopke. Ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, lahko ekipa dela na rezultatih in produktivnosti.

Kako doseči vse to, bomo spoznali na delavnici skozi vaje in timski coaching.

Delavnica je primerna za ekipe.