O meni

Sem dr. Marijeta Kobetič, doktorica znanosti iz področja pedagogike, z dolgoletnimi izkušnjami na področju osebnega svetovanja. Doktorirala sem leta 2017 na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Izobraževala sem se pri Sanji Rozman, kjer se pridobila neformalne izkušnje s področja individualnega in skupinskega izobraževalnega-terapevtskega programa. Program je vključeval izkustveno in teoretično delo, ki temelji na reprocesiranju travmatičnih izkušenj iz primarne družine, socialno učenje in pomoč pri definiranju, razumevanju in obvladovanju nekemičnih zasvojenosti ter opolnomočenju zasvojenih ter spoznavanje različnih terapevtskih tehnik.

Imam večletne izkušnje na področju socialnega dela in pedagogike. Svojo karierno pot sem pričela z delom na šoli, kjer sem svetovala v šolski svetovalni službi, opravila strokovni izpit za svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja in si pridobila dragocene izkušnje z delom z otroki.

Svetovala sem družinam o vzgoji in družinskih ter partnerskih odnosih, v sklopu dela na Centru za socialno delo. Izkušnje imam tudi z delom z ranljivimi ciljnimi skupinami, saj sem več let opravljala delo koordinatorice v projektih socialne aktivacije. Opravljen imam tudi strokovni izpit iz socialnega varstva.

Pridobila sem naziv Transakcijski analitik – svetovalec (Transactional Analyst – Counsellor) pod mentorstvom dr. Zorana Milivojevića, dr med. spec. TSTA, priznanemu psihoterapevtu in rednemu edukatorju in supervizorju Mednarodne akademije za transakcijsko analizo (ITAAc) in Mednarodnega združenja za transakcijsko analizo (ITAA) ter Evropskega združenja za transakcijsko analizo. Prav tako pod mentorstvom mag. Ivane Mandarić, učiteljice in supervizorke transakcijske analize (PTSTA-P) .

Izobražujem se na področju coachinga. Obiskovala sem različna izobraževanja. Uspešno sem zaključila trening pri Koučing Centru in pridobila Integrative Constructivist Coaching Diplomo.

Leta 2021 sem postala članica Slovenskega coaching združenja, ki je del globalne mreže European Mentoring and Coaching Council.

Leta 2023 sem prejela EMCC Global individualno akreditacijo (EIA) Practitioner level.

Leta 2023 sem prejela akreditacijo ACC pri ICF (International Coaching Federation).

Leta 2022 sem začela sodelovati s podjetjem Quantifly. Zanje izvajam interpretacije analiz 360. 

Leta 2023 sem postala članica International Coaching Federation in ICF Chapter Slovenia.

Leta 2023 sem postala predavateljica na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici

V prostem času rada berem in se izobražujem na področju različnih psihoterapevtskih pristopov ter se udeležujem različnih coaching treningov.

Coaching in transakcijska analiza

Preberite moj intervju o vodenju na spletni strani Akademija Finance.

Preberite moj intervju o upravljanju s časom na spletni strani Akademija Finance.

adma

Preberite moj članek o Pomodoro tehniki

Preberite moj intervju o delegiranju na spletni strani Akademija Finance.

Sem certificirana coachinja s strani EMCC Global in nosilka individualne akreditacije (EIA) Practitioner level.

Leta 2023 sem pridobila akreditacijo priznane coaching organizacije International Coaching Federation ACC level. 

Sem članica International Coaching Federation in ICF Chapter Slovenia.

Moje prednosti so, da sem visoko izobražena in strokovno podkovana ter da ta znanja znam učinkovito uporabljati pri coachingu in svetovanju. Imam odlične svetovalne kompetence, ki izvirajo iz različni področij, kot so izobraževanje, socialno delo in podjetništvo.

Imam bogate delovne izkušnje, ki so me oblikovale in omogočile, da sem spoznala kaj želim v življenju početi.

Želim pomagati podjetnikom, da postanejo boljši v vodenju ljudi. Posledično želim prispevati k boljši klimi, boljšim odnosom in delovnim razmeram v podjetju. S tem pa tudi k izboljšanju načina zaposlovanja, izboljšanju odnosov, vodstvenih kompetenc, vlaganja v zaposlene, kako obdržati delavce, izboljšanje komunikacije in zaupanja, preprečevanja izgorelosti itd.

Pomoč drugim je moja strast in od tam črpam energijo. Moja največja nagrada je zadovoljna stranka, ki ji pomagam narediti spremembo na bolje.

Etična načela, ki jim sledim

  1. Pred pričetkom izvajanja svetovanja/coachinga sklenem pogodbo oziroma ustrezen dogovor, kjer se s klientom in naročnikom (v nadaljevanju: stranke) pogovorimo in dogovorimo o vseh podrobnostih in pogojih okrog izvajanja svetovanja/coachinga. Pogodba zavezuje vse vpletene stranke. Stranke dobijo v vpogled in podpis delovni dogovor, ki velja do prekinitve oziroma za časa trajanja svetovanja/coachinga.
  2. Pri uporabi metod in tehnik sem transparentna in delim informacije katere metode uporabljam.
  3. V kolikor ugotovim, da z določenimi strankami ne morem delati ali da klientu svetovanje/coaching ne koristi, poskrbim, da se o tem s strankami pogovorimo. Če imam tehtne razloge, lahko stranko zavrnem z obrazložitvijo zakaj.
  4. Pri svojem delu zagotovim, da smo vse vpletene stranke zavezane k zaupnosti. Vsebina obravnav je zaupna in ostaja takšna do konca in po koncu obravnave. Zaobljuba se prelomi v primerih: če je izvršeno kaznivo dejanje, je ogroženo življenje ali bi lahko nastala materialna škoda.
  5. Za zaupnost skrbim tudi, če proces predstavljam na redni superviziji pri certificiranem supervizorju. S tem zagotovim najvišjo možno stopnjo strokovnosti pri svojem delu.
  6. Če obstaja konflikt interesa, se o tem pogovorim s strankami in skupaj poskušamo najti rešitev.
  7. Pri izvajanju storitev svetovanja in coachinga opravljam tisto, za kar sem usposobljena. Ne trdim ali izvajam stvari za katere nisem kompetentna.
  8. V svetovalnem/coaching procesu delujem odgovorno, tako da vzpostavim profesionalni odnos, ne škodujem, upoštevam poglede in pričakovanja stranke, zagotovim profesionalno in varno okolje in zagotovim najboljše možne storitve.
  9. Profesionalno se izobražujem: vzdržujem svoje dosedanje pridobljene kompetence in pridobivam nove.
  10. Prekinitev ali končanje svetovanja/coachinga izvedem profesionalno in v skladu s strokovnimi standardi.

Zavezana sem etičnim načelom in kompetencam dveh krovnih institucij, ki so mi podelile coaching akreditacijo - ICF in EMCC.

Etična načela ICF

Kompetence ICF

Etična načela EMCC

Kompetence EMCC