Svetovanje

Svetovanje izvajam po metodi transakcijske analize.

Transakcijska analiza je psihoterapevtski pristop, ki ima zelo široko uporabo. Začetnik pristopa je Eric Berne.

Osnovne predpostavke transakcijske analize so, da so ljudje v redu, da je vsak človek sposoben misliti in da se posamezniki sami odločajo o svoji usodi ter da te odločitve lahko spreminjajo.

Obravnava poteka ena na ena in tako da sva s klientom v enakopravnem položaju. Spodbuja se odprta komunikacija, sam proces pa je usmerjen v spremembo z pomočjo metod transakcijske analize.

Pomagam pri:

 • težavah v medosebnih odnosih in komunikaciji,
 • težavah s tremo in javnim nastopanjem,
 • težavah z nizko samopodobo in pomanjkanjem socialnih večin,
 • težavah zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu,
 • težavah s čustvovanjem,
 • težavah pri vzgoji,
 • pri pomembnih odločitvah in osebni rasti, 
 • težavah na delovnem mestu z nadrejenimi ali podrejenimi,
 • slabemu timskemu delu, izgorelosti in slabih odnosih v kolektivu,
 • anksioznostih in strahovih,
 • spoznavanju samega sebe,
 • učenju novih veščin pri soočanju z življenjskimi izzivi.