Timski coaching

Kakšna je razlika med individualnim in timskim coachingom?

Individualni coaching poteka 1 na 1. Zasledujemo cilje posameznika. Uspešnost individualnega coachinga se meri v tem kako učinkoviti smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev in zadovoljstva klienta.

Timski coaching pa poteka 1 na tim. Na ekipo gledamo kot na eno smiselno celoto. Ne obravnavamo posameznih ciljev znotraj ekipe, čeprav jih ne ignoriramo, ampak se osredotočamo na to kaj bi celotna ekipa potrebovala. Pri tem pa upoštevamo tudi naročnike – tiste, ki so coaching naročili in ki ga bodo plačal: kaj želijo, kakšne cilje imajo za ekipo, kaj želijo v ekipi razvijati …

Timski coaching ni team building (povezovanje ekipe na neformalni ravni), timski trening (treniranje nekaterih veščin npr. veščine komunikacije), timsko svetovanje (svetovanje ekipi kaj naj dela spremeni …), timsko mentoriranje (mentor deli svoje izkušnje ekipi) ali timska facilitacija (npr. World café).

Pred pričetkom timskega coachinga se naredi analiza stanja. Lahko preko različnih vprašalnikov, intervjujev ali 360° ocen. Te rezultate se predstavi ekipi in naročnikom, nato pa se oblikujejo skupni cilji. Sledi akcijski načrt kako bo ekipa te cilje zasledovala, katere bo dosegla sama in pri katerih potrebuje pomoč coacha.

Velikokrat me vprašajo kaj pa vodja ekipe, ali se mora tudi on/ona tudi udeležiti timskega coachinga? Odgovor je DA. Vodja ekipe je del ekipe in zato je nujno, da sodeluje pri takšni aktivnosti. Je vzgled celotni ekipi.

Kje vam lahko timski coaching pomaga?

Člani ekipe se med seboj bolje povežejo, se bolje spoznajo, pokažejo svoje pomanjkljivosti in ranljivosti, zaradi česar se izboljša zaupanje.
Poveča se produktivnost. Zaradi večje pripadnosti ekipi in podjetju so bolj lojalni in več pripravljeni prispevati in vložiti več truda.
Ker se bolje poznajo in več skupaj delajo, se odnosi izboljšajo in na podlagi tega je tudi komunikacija boljša.
Odgovornost posameznikov se zviša. Organizacija je boljša. In še in še.

Kdaj se odločiti za timski coaching?

Na kratko … ko opažate, da odnosi v ekipi niso dobri in ko ugotavljate, da ekipa ne dosega ciljev oziroma stopnje produktivnosti, ki bi jo morala.

Razlogov je še več, najprej je vedno potrebna diagnoza … pogovor z vodjo ekipe, da se ustanovi problematika in ugotovi, ali je timski coaching potreben.

Timski coaching pa ni potreben samo takrat, ko je nekaj narobe, ko ekipa ne deluje dobro, ne dosega ciljev in ni produktivna. Timski coaching je priporočljiv, ko želi ekipa napredovati in se razvijati.